Afspraken over de kinderen

Jullie hebben aangegeven dat jullie het over een aantal onderwerpen eens zijn waar het gaat om de afspraken over de kinderen. Het gaat daarbij specifiek om:

  • het hoofdverblijf van de kinderen
  • de verdeling van de ouderlijke taken
  • onderlinge informatie en afstemming
  • de omgang met de kinderen

Kinderalimentatie komt apart aan de orde.