ja, wij willen afzien van verevening we houden ons eigen pensioen